Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng của mạng cảm biến trong lĩnh vực tính toán khắp nơi = Application of sensor network in ubiquitous computing
Authors: Nguyễn Hữu Thắng
Advisor: Nguyễn Chấn Hùng
Keywords: Ứng dụng; Mạng cảm biến
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về đề tài. Ubiquitous computing. Nghiên cứu thực nghiệm hệ thống sensor network 63. Tác giả trình bày kết quả và bàn luận
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/807
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253435.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253435-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 178,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.