Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế Nam Định.
Authors: Lương, Xuân Mai
Advisor: Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Quản lý chất lượng; Thanh tra thuế; Cục thuế Nam Định
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lý luận chung về thanh tra, kiểm tra thuế. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế Nam Định
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8267
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295692-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 279,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295692.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.