Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Liên
Advisor: Phan, Diệu Hương
Keywords: Quản lý nhà nước; Doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8270
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295693-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 220,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295693.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.