Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn huyện Mê Linh thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Advisor: Nguyễn, Thị Mai Chi
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Quản lý thu; Mê Linh; Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lý luận chung về bảo hiểm xã hội và công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH). Nêu thực trạng công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn huyện Mê Linh thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2013. Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn huyện trong những năm tới.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8281
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295732-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 199,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295732.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 904,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.