Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp đẩy mạnh công tác thu bắt buộc đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hạ Long.
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Loan
Advisor: Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Quảng Ninh
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày tổng quan lý thuyết và thực tiễn về bảo hiểm xã hội và công tác thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phân tích thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh thành phố Hạ Long và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu bắt buộc đối với doanh nghiệp tại BHXH thành phố Hạ Long.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8297
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296378.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 768,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296378-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 335 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.