Thông tin tài liệu


Title: Lập kế hoạch tài chính cho công ty cổ phần đầu tư và xây lắp kỹ thuật hạ tầng - PIDI giai đoạn 2015-2017
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền
Keywords: Lập kế hoạch tài chính; Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp kỹ thuật hạ tầng - PIDI
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp ; phân tích đặc điểm kinh doanh, thực trạng công tác lập kế hoạch tài chính về doanh thu, chi phí, vốn của Công ty PIDI đồng thời đề xuất bản kế hoạch tài chính cho Công ty giai đoạn 2015-2020
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8338
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

284

VIEWS & DOWNLOAD

156

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296367.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296367-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 172,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.