Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất mốt số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty điện lực Hòa Bình giai đoạn đến năm 2020.
Authors: Bạch, Thị Hương
Advisor: Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Chiến lược kinh doanh; Công ty điện lực Hòa Bình.
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích các căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh điện năng của Công ty điện lực Hòa Bình và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh điện năng cho Công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8344
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 396390.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 396390-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 252,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.