Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm
Authors: An Văn Minh
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Lập trình linh hoạt
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về lập trình "linh hoạt" và "quy trình công tác phần mềm". Các "thông lệ" trong XP. Ứng dụng lập trình linh hoạt trong quy trình cộng tác phần mềm. Thử nghiệm quy trình trong đào tạo và trong phát triển phần mềm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/84
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

72

VIEWS & DOWNLOAD

50

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208325-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 83,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208325.pdf
    Restricted Access
  • Size : 756,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.