Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thực trạng và giải pháp để cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần – thương mại và dịch vụ Hòa Bình .
Authors: Xa, Xuân Thọ
Advisor: Nguyễn, Ngọc Điện
Keywords: Tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hòa Bình. Đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8432
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296034-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 179,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296034.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.