Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng mạng nơ-ron trong e-learning
Authors: Nguyễn Thị Kim Thoa
Advisor: Nguyễn Thị Việt Hương
Keywords: Mạng nơron; E-learning
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về E-learning, mạng nơ-ron. Một số mạng nơ-ron cơ bản và ứng dụng cho bài toán phân loại người học.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật Điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/845
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000105330.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000105330-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 129,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.