Thông tin tài liệu


Title: Lập kế hoạch và thực thi công tác mua sắm phục vụ thi công dự án EPC của công ty PTSC M&C
Authors: Nguyễn, Long Quan
Advisor: Đặng, Vũ Tùng
Keywords: Mua sắm EPC; Quản lý dự án; Công ty PTSC M&C
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận thực tiễn công tác mua sắm EPC ; phân tích thực trạng hoạt động mua sắm phục vụ dự án EPC tại công ty PTSC M&C và đề xuất một số biện pháp khắc phục các khó khăn trong hoạt động mua sắm cho dự án EPC tại công ty PTSC M&C
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8566
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296528.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296528-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 142,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.