Thông tin tài liệu


Title: Trình bày cấu trúc mạng của hệ thống thông tin di động GSM. Cấu trúc hệ thống UMTS. Lựa chọn cell và tái lựa chọn cell trong UMTS. Chuyển giao liên hệ thống UMTS-GSM
Authors: Phạm Công Thuần
Advisor: Đỗ Trọng Tuấn
Keywords: Thông tin di động; Nghiên cứu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cấu trúc mạng của hệ thống thông tin di động GSM. Cấu trúc hệ thống UMTS. Lựa chọn cell và tái lựa chọn cell trong UMTS. Chuyển giao liên hệ thống UMTS-GSM
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/859
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253459.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253459-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 157,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.