Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Authors: Nguyễn, Vũ Minh Uyên
Advisor: Phan, Diệu Hương
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, Đánh giá tổng quát thực trạng công tác thu BHXH giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 và định hướng năm 2020 tại BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH tại BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm phát huy những điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu đã được nhận diện qua phân tích thực tế và các bài học kinh nghiệm từ BHXH các tỉnh ở Việt Nam cũng như BHXH tại một số nước
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8597
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296825.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296825-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 93,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.