Thông tin tài liệu


Title: Lập kế hoạch mua sắm vật tư cho Công ty nhiệt điện Nghi Sơn 1 trong giai đoạn đưa vào vận hành
Authors: Nguyễn, Tiến Kiên
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Mua sắm vật tư; Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về lập kế hoạch mua sắm vật tư trong doanh nghiệp sản xuất ; phực trạng công tác lập kế hoạch mua sắm vật tư tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và lập kế hoạch mua sắm vật tư năm 2016 cho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 trong giai đoạn đưa vào vận hành
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8642
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

67

VIEWS & DOWNLOAD

75

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296848-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 252,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296848.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.