Thông tin tài liệu


Title: Lập kế hoạch nhân lực cho Công ty TNHH MTV XDCT 507 – Tổng công ty XDCT GT5 giai đoạn 2014 - 2016
Authors: Lê, Khắc Thùy
Advisor: Lê, Thị Anh Vân
Keywords: Quản trị nhân lực; Nguồn nhân lực; Công ty TNHH MTV XDCT 507
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lí luận về Quản trị nguồn nhân lực và Lập kế hoạch nguồn nhân lực, phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV XDCT 507, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực cho Công ty TNHH MTV XDCT 507.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8669
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

82

VIEWS & DOWNLOAD

64

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296500.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296500-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 166,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.