Thông tin tài liệu


Title: Trắc nghiệm trực tuyến
Authors: Lê Anh Thắng
Advisor: Quách Tuấn Ngọc
Keywords: Thi trắc nghiệm; E-learning
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về e-learning. Chuẩn trắc nghiệm và đặc tả IMSQTI. Phân loại câu hỏi trắc nghiệm
Description: Luận văn thạc sỹ- Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/87
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

184

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208319-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 69,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208319.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,79 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.