Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Advisor: Nghiêm, Sỹ Thương
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Vĩnh Phúc
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội và công tác thu bảo hiểm xã hội, nêu thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc: Trên cơ sở nghiên cứu về công tác thu BHXH ở một số nước trong khu vực và các địa phương trong nước và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội ở tỉnhVĩnh Phúc:
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8722
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296678.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296678-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 99,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.