Thông tin tài liệu


Title: Quy hoạch vô tuyến cho mạng thông tin di động 3G
Authors: Cao, Ngọc Hòe
Advisor: Phạm, Hải Đăng
Keywords: Thông tin di động; Quy hoạch vô tuyến
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thứ 3 WCDMA. Antenna. Quy hoạch vô tuyến WCDMA. Mô phỏng quy hoạch mạng WCDMA
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/873
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

59

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253157.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253157-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 77,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.