Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn huyện Chương Mỹ
Authors: Lê, Thị Hằng Nga
Advisor: Nguyễn, Bá Ngọc
Keywords: Quản lý thu chi; Bảo hiểm xã hội; Chương Mỹ, Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày lý luận chung về công tác quản lý thu BHXH, phân tích thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8799
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297088.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297088-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 252,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.