Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn của Công ty cổ phần quản lý khách sạn Mường Thanh giai đoạn 2015-2020 .
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thùy
Advisor: Lê, Hiếu Học
000000296053
Keywords: Hoạch định chiến lược kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và các căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh cho khách sạn Mường Thanh Hà Nội. Đề xuất chiến lược kinh doanh và giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh đối với khách sạn
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8829
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

241

VIEWS & DOWNLOAD

90

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296053-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 209,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296053.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.