Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống STP stand alone và ứng dụng trong mạng viễn thông
Authors: Phạm Trang Thanh
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Hệ thống báo hiệu; Mạng viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng báo hiệu truyền thông. Hệ thống báo hiệu tập trung. Thực trạng mạng báo hiệu và một số đề xuất về dịch vụ báo hiệu của VNPT.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật Điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/900
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000105301.pdf.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000105301-TT.pdf.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 86,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.