Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định
Authors: Phạm, Hồng Hạnh
Advisor: Nguyễn, Thúc Hương Giang
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm bắt buộc; Nam Định
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày lý luận chung về bảo hiểm xã hội và công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đồng thời nêu ra thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội Nam Định giai đoạn 2011-2015. Từ đó đưa ra giải pháp và khuyến nghị nhằm thực hiện tốt công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh Nam Định.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9054
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310084.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310084-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 114,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.