Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng lean manufacturing tại cảng PVGAS Vũng Tàu.
Authors: Đào, Văn Thủy
Advisor: Nguyễn, Ngọc Điện
Keywords: Sản xuất; Hệ thống; Ứng dụng; Vũng Tàu
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về hệ thống sản xuất lean manufacturing. Nêu thực trạng hệ thống sản xuất tại cảng PVGAS Vũng Tàu. Áp dụng hệ thống sản xuất lean manufacturing tại cảng PVGAS Vũng Tàu.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9124
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297283.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297283-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 98,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.