Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự tại Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ.
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Advisor: Đào, Thanh Bình
Keywords: Nhân sự; Chất lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về nhân sự và chất lượng nhân sự trong các doanh nghiệp. Nêu thực trạng chất lượng nhân sự tại Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ. Đề xuất và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nhân sự tại công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9134
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297254.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297254-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 150,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.