Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng.
Authors: Đỗ, Bích Thủy
Advisor: Phạm, Thị Thanh Hồng
Keywords: Dịch vụ ngân hàng; Chất lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ của ngân hàng thương mại. Phân tích chất lượng dịch vụ của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9136
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297310.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297310-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 163,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.