Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Quang Minh.
Authors: Nguyễn, Thị Oanh
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Chất lượng; Doanh nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng chất lượng tín dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương (Vietinbank) chi nhánh Quang Minh. Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietinbank.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9137
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297246.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297246-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 115,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.