Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược phát triển Công ty cổ phần Sông Đà 5 giai đoạn 2015-2020.
Authors: Đặng, Huy Liêm
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Doanh nghiệp; Chiến lược phát triển
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và các căn cứ để hình thành chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 5. Đề xuất một số giải pháp chiến lược phát triển Công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9139
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297270.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297270-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 153,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.