Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược cho Công ty điện lực Quốc Oai giai đoạn 2015-2020.
Authors: Đàm, Đức Thiện
Advisor: Bùi, Xuân Hồi
Keywords: Doanh nghiệp; Chiến lược kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và hoạch định chiến lược doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác sản xuất kinh doanh và các căn cứ chiến lược của Công ty điện lực Quốc Oai. Đề xuất một số định hướng và giải pháp chiến lược cho Công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9140
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297333.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297333-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 169,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.