Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh giai đoạn 2015-2025.
Authors: Đặng, Quang Hồng
Advisor: Nguyễn, Thị Mai Anh
Keywords: Doanh nghiệp; Chiến lược kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chiến lược và xây dựng chiến lược. Phân tích các căn cứ xây dựng chiến lược cho Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Đề xuất và lựa chọn chiến lược cho Công ty giai đoạn 2015-2025.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9142
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297278.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297278-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 170,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.