Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế chi tiết giàn khoan đầu giếng của Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải (PTSC M&C).
Authors: Trần, Đức Thi
Advisor: Đoàn, Xuân Thủy
Keywords: Giàn khoan; Thiết kế; Chất lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận chung về chất lượng và phân tích chất lượng sản phẩm. Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng thiết kế chi tiết giàn khoan đầu giếng tại Công ty PTSC M&C. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế chi tiết giàn khoan dầu khí tại Công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9146
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297284.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297284-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 113,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.