Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Xí nghiệp xây lắp, khảo sát và sửa chữa công trình dầu khí thuộc liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.
Authors: Vũ, Đức Thọ
Advisor: Trần, Văn Bình
Keywords: Doanh nghiệp; Chiến lược kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược. Phân tích các căn cứ để hình thành chiến lược. Hoạch định chiến lược dinh doanh cho xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa công trình khai thác dầu khí.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9148
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297247.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297247-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 102,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.