Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lập Thạch.
Authors: Lê, Hồng Giang
Advisor: Nguyễn, Đại Thắng
Keywords: Dự án đầu tư; Quản lý; Ngân sách nhà nước; Vĩnh Phúc
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9156
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297256.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297256-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 165,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.