Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp quản lý dự án đường ống dẫn khí thuộc Ban QLDA dịch vụ, liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
Authors: Đỗ, Gia Lương
Advisor: Nguyễn, Minh Duệ
Keywords: Doanh nghiệp; Quản lý dự án
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý dự án (QLDA). Phân tích thực trạng QLDA các công trình dường ống dẫn khí thuộc Ban QLDA dịch vụ. Đề xuất một số giải pháp QLDA các công trình đường ống dấn khí thuộc Ban QLDA dịch vụ.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9179
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297248.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297248-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 251,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.