Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng cho Công ty điện lực Long Biên - Tổng công ty điện lực TP Hà Nội.
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thu
Advisor: Ngô, Trần Ánh
Keywords: Điện năng; Tổn thất; Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về tổn thất điện năng. Phân tích tình hình tổn thất điện năng tại Công ty điện lực Long Biên. Xây dựng một số giải pháp giảm tổn thất điện năng cho công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9181
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297386.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297386-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 99,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.