Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin di động của Viettel tại thị trường Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Việt An
Advisor: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Thông tin di động; Chất lượng; Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ thông tin di động. Chất lượng dịch vụ thông tin di động của Viettel tại thị trường Việt Nam. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin di động tại Viettel.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9183
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 297365.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.