Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưởng hưu trí tại thành phố Nam Định
Authors: Trần, Kim Thanh
Advisor: Phạm, Thị Thanh Hồng
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Hưu trí; Thành phố Nam Định
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn hệ thống và hoàn thiện thêm cơ sở lý luận về BHXH cho đối tượng hưởng hưu trí, phân tích thực trạng quản lý BHXH cho đối tượng hưởng hưu trí tại Thành phố Nam Định và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý BHXH cho đối tượng hưởng hưu trí tại Thành phố Nam Định.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9204
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310376.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310376-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 126,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.