Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu dự án của Công ty TNHH 1TV dịch vụ cơ khí hàng hải (PTSC M&C).
Authors: Cao, Khắc Linh
Advisor: Phạm, Thị Kim Ngọc
Keywords: Doanh nghiệp; Năng lục cạnh tranh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp. Nêu thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở Công ty dịch vụ kỹ thuật cơ khí hàng hải. Đề xuất các giải pháp nâng cao cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở Công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9217
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297282.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297282-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 136,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.