Thông tin tài liệu


Title: Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoành Bồ, giai đoạn 2015-2020.
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Advisor: Trần, Văn Bình
Keywords: Cán bộ lãnh đạo; Chất lượng; Cấp xã; Quảng Ninh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày phương pháp và hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Nêu thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã (CBCCCX) của huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCCX trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9254
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297324.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297324-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 136,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.