Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp về quản lý công tác giám định bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc.
Authors: Bùi, Thị Phương Lan
Advisor: Trần, Thị Bích Ngọc
Keywords: Bảo hiểm y tế; Giám định; Quản lý; Vĩnh Phúc
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý công tác giám định bảo hiểm y tế. Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý công tác giám định bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế thị xã Phúc Yên.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9257
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297321.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 978,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297321-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 149,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.