Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
Authors: Nguyễn, Hoàng Giang
Advisor: Nguyễn, Đại Thắng
Keywords: Doanh nghiệp; Cổ phần hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Nêu thực trạng công tác cổ phần hóa tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cổ phần hóa tại Tổng công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9264
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297330.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297330-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 226,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.