Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cho Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng đất dịch vụ huyện Mê Linh đến năm 2020.
Authors: Phạm, Trần Quang
Advisor: Phạm, Cảnh Huy
Keywords: Dự án đầu tư; Quản lý; Mê Linh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Những vấn đề lý luận chung về năng lực quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Nêu thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng dịch vụ huyện Mê Linh.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9270
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297372.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297372-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 114,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.