Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vật tư tại Xí nghiệp quang điện 23/Bộ quốc phòng.
Authors: Lê, Minh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Ngọc Điện
Keywords: Vật tư; Quản lý
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Một số vấn đề lý luận về quản lý vật tư trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình quản lý vật tư tại Xí nghiệp quang điện 23/Bộ quốc phòng. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vật tư tại xí nghiệp.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9273
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297360.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297360-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 232,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.