Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Authors: Vũ, Văn Bang
Advisor: Nghiêm, Sỹ Thương
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Quản lý; Hưng Yên
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Những vấn đề lý luận về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH). Nêu thực trạng hoạt động quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý thu BHXH ở Hưng Yên.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9277
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297390.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297390-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 140,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.