Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực quản lý tại Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Advisor: Cao, Tô Linh
Keywords: Nhân lực; Chất lượng; Vĩnh Phúc
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng nhân lực trong tổ chức. Phân tích thực trạng chất lượng nhân lực quản lý tại Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực quản lý của Ban quản lý.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9325
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297179.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297179-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 182,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.