Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội.
Authors: Nguyễn, Vũ Ngọc Ánh
Advisor: Phạm, Thị Kim Ngọc
Keywords: Bệnh viện; Chất lượng; Hà Nội
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Nêu thực trạng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện bưu điện Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9326
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297173.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297173-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 160,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.