Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Authors: Tạ, Thanh Bình
Advisor: Vũ, Quang
Keywords: Quản lý thuế; Xây dựng cơ bản; Ninh Bình
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nghiên cứu thực trạng thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở Ninh Bình trong những năm gần đây; các giải pháp đề xuất chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cho những năm tiếp theo (2015 – 2020).
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9336
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297700.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297700-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 141,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.