Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp cải thiện công tác quản lý nợ tại Cục thuế Nghệ An.
Authors: Phan, Thị Mỹ Lệ
Advisor: Phạm, Thị Kim Ngọc
Keywords: Thuế; Nợ; Quản lý; Nghệ An
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về công tác quản lý nợ thuế. Nêu thực trạng công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Nghệ An. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản lý nợ thuế tại Cục thuế Nghệ An.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9349
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297243.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297243-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 145,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.