Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trở thành nhà cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất trong ngành ô tô của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam.
Authors: Lê, Đức Hòa
Advisor: Nguyễn, Danh Nguyên
Keywords: Doanh nghiệp; Chiến lược phát triển; Sản xuất; Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận chung về chuỗi cung ứng và lựa chọn nhà cung cấp. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp sản xuất cung ứng nội địa trong ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9358
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297214.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297214-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 211,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.