Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo vật liệu tổ hợp hạt nano bạc trên nền than hoạt tính và khả năng ứng dụng
Authors: Phạm Thị Thanh Nhan
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Cấu trúc nano
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về than hoạt tính được hoạt hóa bề mặt bằng axit HNO3 nhằm tăng các nhóm chức để tăng các tâm phản ứng. Thu nhật mẫu than chứa nano Ag. Điều chế dung dịch nano Ag theo phương pháp điện hóa.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/936
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

109

VIEWS & DOWNLOAD

1918

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255270.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255270-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 167,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.