Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp vật liệu oxit nano MgO và nghiên cứu khả năng khử các chất màu hoạt tính chứa nhóm AZO và Anthraquinone trong nước thải dệt nhuộm
Authors: Phí Thị Thúy Hồng
Advisor: Nguyễn Kim Ngà
Keywords: Vật liệu nano; Tổng hợp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về vật liệu nano, vật liệu nano oxit MgO và ứng dụng, phương phpas thủy nhiệt tổng hợp vật liệu nano MgO. Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu, điều kiện thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu sự hình thành MgO, ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt lên cấu trúc, các kết quả nghiên cứu khả năng khử chất màu RB10.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hóa học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/938
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

181

VIEWS & DOWNLOAD

347

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255296.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255296-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 137,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BIA.pdf
    Restricted Access
 • B�a
  • Size : 65,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • MUA0B9~1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 97,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • phu luc.pdf
    Restricted Access
 • Ph? l?c
  • Size : 712,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.